Pályázati aktualitások: Új pályázatok a láthatáron - fókuszban az építőipar (is)

Az eszközbeszerzési pályázat december 11-től már be is adható, óriási lesz rá az érdeklődés, így annak beadásával valószínűleg sietni kell. Az energiahatékonyság javítását célzó projektre pedig várhatóan január 15-étől lehet pályázni. A harmadik pedig ? ami miatt írásunk alcíme ugyan figyelemfelkeltő, de kicsit félrevezető is ? az építőipari vállalkozásoknak szóló kiírás, melyről egyelőre szinte semmilyen közelebbi információ eddig (legalábbis a cikk elkészítésének napjáig) nem jelent meg. Magát a hírt november 24-én Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter jelentette be egy sajtótájékoztatón, miszerint decemberben 20 milliárd forintos kerettel pályázati lehetőséget nyitnak az építőipari vállalkozások számára, amellyel technológiai, automatizálási eszközök beszerzését támogatják, segítve az ágazat szereplőinek a kapacitások bővítését és a technológiai váltást. Ezzel a lépéssel egy olyan ágazatnak tudnak forrásokat biztosítani, mely az utóbbi években kiesett a támogatások célkeresztjéből, így várhatóan óriási lesz rá az igény. Pontosan emiatt megkérdőjeleződik a ?mindössze? 20 milliárd forintos keretösszeg szakmai alátámasztása, így ez valószínűleg egy pillanatnyi segítségnyújtás lesz az amúgy óriási munkaerőhiánnyal küszködő ágazatnak. Mivel tehát erről több információ sajnos nem áll rendelkezésre, rátérnénk a konkrét kiírásokra, hiszen azok között is van egy általánosságban nagy népszerűségnek örvendő eszközbeszerzési pályázat. Várhatóan ez lesz az utolsó 2022 előtt, ami uniós forrásból lesz biztosítva.

1. GINOP-2.1.8-17 A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén

A felhívás célja a mikro-, kis- és közepes vállalkozások bevonása az innovációs láncba, valamint a vállalkozások KFI tevékenységének intenzitása fokozódása. Ennek során egy viszonylag tágan meghatározott tevékenységi kört végző vállalkozás hajthatja végre eszközbeszerzését és/vagy immateriális javak beszerzését, egy viszonylag behatárolt eszközlista alapján. Mind a tevékenységi körök (TEÁOR), mind a beszerezhető eszközök (VTSZ) és immateriális javak (TESZOR) listája a felhívás mellékletét képezi. A kérelmeket kizárólag kettős könyvvitelt vezető vállalkozások tudják benyújtani 2017. december 11-én 12 órától, 2018. február 15-én 12 óráig, ugyanakkor a nagy érdeklődésre való tekintettel várható az idő előtti felfüggesztés is.További megfelelési kritérium, hogy a kérelmező vállalkozás rendelkezzen legalább egy teljes, lezárt üzleti évvel, melyben éves átlagos statisztikai állományi létszáma leg-alább 1 fő volt. Maga a beruházás elszámolható összköltsége nem haladhatja meg az utolsó teljes, lezárt üzleti év nettó árbevételének összegét. Ennek a korlátnak a ? gyelembe vételével a projektek elszámolható költsége minimum 10, maximum 300 millió forint lehet, ugyanakkor a kapható támogatás ennél jelentősen alacsonyabb, 5 és 15 millió forint közé eshet. A támogatási intenzitás maximum 50% lehet, melynek 50%-át előlegként le is hívhatjuk ? természetesen a támogatói okirat kézhezvételét követően. Mivel a támogatás értékhatára viszonylag alacsony, így a projekt közbeszerzési kötelezettséggel nem jár.A projekt célja olyan (helyhez kötött vagy mobil) eszközök, immateriális javak beszerzése, amelyek a támogatást igénylő vállalkozásnál a támogatási kérelem benyújtásakor nem álltak rendelkezésre és beszerzésük révén a támogatást igénylő vállalkozásnál:

  • új vagy lényegesen módosított termék, szolgáltatás, eljárás jön létre, vagy
  • új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor.

A kulcsszó tehát az innováció, mely alatt azokat a gazdasági műveleteket értjük, amelyek eredményeként új vagy lényegesen módosított termék, eljárás, szolgáltatás jön létre, új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor, ideértve azokat a változásokat, amelyek csak adott ágazatban vagy adott szervezetnél minősülnek újdonságnak.Fontos megemlíteni, hogy adott támogatási kérelem keretében legfeljebb 4 db költségtétel rögzítése lehetséges, de egy típusú költségtételhez darabszám korlátozás nem kapcsolódik. A projekt egyetlen kötelező vállalása a saját tőke mértékének a növelése, melynek mértéke a teljes megítélt támogatási összeg legalább 50%-ának kell lennie, és a növelt értéket a fenntartási időszak alatt is folyamatosan tartani kell (KKV-k esetében a fenntartási időszak 3 év).

2. GINOP-4.1.2-17 Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása

A bemutatásra kerülő másik felhívás nagyban hasonlít a március óta elérhető energiahatékonysági pályázathoz, ugyanakkor van két lényeges különbség: nem tartalmaz kötelezően igénylendő hitelt, valamint 45 helyett 50%-os támogatási intenzitása van. A legkisebb igényelhet támogatás 1,5 millió forint, míg a legmagasabb 100 millió forint, vagyis 3 és 200 millió forint összköltség közé eső projektekkel lehet kalkulálni a maximális intenzitás kihasználásához. Az igénylők körét azon KKV-nak minősülő gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók és egyéni cégek alkothatják, akik esetében szintén elvárt az egy teljes, lezárt üzleti év, valamint az 1 fő alkalmazotti átlaglétszám megléte. Fontos, hogy azon vállalkozások, vagy amelyeknek partner-kapcsolt vállalkozása a GINOP-4.1.1-8.4.4-16 kódszámú, vagyis a másik energetikai pályázat alapján már részesült támogatásban, az most nem nyújthatja be kérelmét.A felhívás keretében kizárólag a támogatást igénylő/kedvezményezett kizárólagos tulajdonában álló épületek fejlesztése támogatható, melynek során lehetőség van a fűtött és fűtetlen teret elválasztó épülethatároló szerkezetek hőszigetelésére, homlokzati nyílászáró-cserére, fűtés- és világítás-korszerűsítésre. Emellett kötelező jelleggel megújuló energiát hasznosító berendezések is részét kell, hogy képezzék a projektnek, legalább az összköltség 10, legfeljebb 70%-os arányáig. Ez lehet napelem, napkollektor, biomasszakazán vagy hőszivattyús technológia. Ebben a felhívásban ? ahogy időközben a másikban is módosításra került ? növelték a fajlagos beruházási költségek maximális határát, így lényegében reálisabb beruházások születhetnek, könnyebb lehet a megfelelés a pályázaton. Lényeges információ, hogy jelenleg a kiírás társadalmi egyeztetése már lezárult, de a végleges kiírás még nem került közzétételre, így változások még előfordulhatnak a bemutatott adatokban.

Népszerűbb gazdaságfejlesztési pályázatok összefoglalója

yes