A siker alapja egy megbízható üzleti partner

A cégméret sem garancia

Hazánkban évente átlagosan 50.000 céget (2015-ben 52.000 és 2016-ban 49.000) törölnek a cégnyilvántartásokból. Ez az adat a vállalkozások számához képest nem tűnik drámainak. Azonban, ha ezt a közép- és kelet-európai átlaghoz viszonyítjuk, akkor már sokkal borúsabb a kép. Habár a közép- és nagyvállalatok túlélőképessége sokkal jobb a mikrovállalkozásokéhoz képest, a statisztikák azt mutatják, hogy a nagy árbevétel önmagában még nem jelent garanciát általánosságban minden nagyvállalat hosszú távú életképességét illetően. Az elmúlt évek során több olyan vállalkozás is megszűnt, amely többmilliárdos éves forgalmat bonyolított. Vagyis a cégméret és a forgalom sem 100%-os garancia a ?zetőképességre. Tekintettel arra, hogy egy ?zetésképtelen cég dominóeffektus képest elindítani a partnerei körében, melynek eredménye további cégek csődje lehet, ezért napjainkban felértékelődik a megbízható üzleti céginformációk jelentősége.

A személyes kapcsolati tőke szerepe

A személyes kapcsolati tőke nagy segítséget jelent a kkv-k partnerkeresésében. A hajdani iskolatársak, barátok stb. még hosszú évek múltán is segíthetik egymás tevékenységét. Nyilvánvalóan a legelőnyösebb a szakmai kapcsolat, amelyre főként kiállításokon, konferenciákon és egyéb szakmai napokon tehetnek szert a vállalkozások. Sokan elfeledkeznek róla, pedig nagy jelentősége van a különböző szakmai érdekképviseleteknek is, hiszen többek között piaci információkat és ezzel párhuzamosan ügyfeleket (is) közvetítenek. Ma már szinte valamennyi érdekképviseletnek van hírlevélküldő ?szolgáltatása?, amelyre feliratkozva mindig a legfrissebb piaci információkhoz juthatunk. Sok esetben a hírleveleknek köszönhetően találnak egymásra partnert kereső cégek.

Legyünk ?üzleti nyomozók? vagy bízzuk másra?

Természetesen minden cég menedzsmentje arra törekszik, hogy a megfelelő üzleti partnerekkel kerüljön kapcsolatba. Azonban ez nem mindig olyan egyszerű feladat, hiszen először többnyire csak a kiszemelt cég marketingjével találkozunk és esetleg néhány pénzügyi mutatóra van rálátásunk. Ez pedig a megalapozott döntéshez nem mindig elégséges. Ahhoz, hogy a legjobb döntést hozhassuk meg tanácsos a kiválasztott cégtől a lehető legtöbb információt begyűjteni. Ha például egy üzleti partnerről kiderül, hogy nyolc vállalkozásban van meghatározó részesedése, amelyek közül négy felszámolás alatt áll, egy jól prosperál és van három új alapítású cége, akkor egyértelműnek tűnik a kép, hogy egy ?nagy játékossal? van dolgunk. Aki már csődbe vitt néhány vállalkozást, a jelenlegit jól futtatja és a friss cégeken keresztül a jövőjét építi. A vállalkozások menedzsmentjének két lehetősége van. Egyrészt felvállalhatják önmaguk is az ?üzleti nyomozó? szerepét, másrészt megbízhatnak egy erre szakosodott céget. Ez utóbbi vállalkozások a minősítő céginformációik segítségével felmérik a potenciális üzleti lehetőségeket valamint kiértékelik az adott partnerekhez tartozó üzleti kockázatot is. A megbízóik így hatékonyabban reagálhatnak a vevőik igényeire, mert gyorsabban és biztonságosabban hozhatják meg az üzleti döntéseiket.

Céginformáció szolgáltatás

Céginformációs rendszerek még szerződéskötés előtt megbízható adatokat szolgáltatnak a kiválasztott partner üzleti tevékenységével, pénzügyi helyzetével, ?zetési fegyelmével kapcsolatban. A szakmai és pénzügyi stabilitás azért is különösen fontos, mert egy nem kellő körültekintéssel kiválasztott partner jelentős negatív hatással lehet a cég jövőjére. Különösen igaz, ha egy mikro vagy kisvállalkozásról van szó, amely egy rossz döntéssel gyorsan ellehetetlenülhet. Sajnálatos módon még mindig sokkal kevesebb hazai vállalkozás ismeri a céginformáció-szolgáltatással foglalkozó cégeket és tevékenységüket, mint amennyi szükséges lenne. Pedig már közel két évtizeddel ezelőtt megjelent a magyar piacon ? új szolgáltatásként ? a cégminősítő céginformációs szolgáltatás és a követelésbehajtás. Ma már a kkv-k felismerték, hogy a megalapozott piaci és céges információkhoz jutni milyen nagy előnyt jelent. Ugyanis elősegítik a biztonságos üzletkötést és csökkentik az ügyletek kockázatát. A céginformáció szolgáltatással foglalkozó vállalkozások 1993-ban hozták létre a saját szakmai szervezetüket a Magyar Követeléskezelők és Üzleti Információt Szolgáltatók Szövetségét (MAKISZ). A MAKISZ internetes oldalán megtalálható ? minden elérhetőségével együtt ? valamennyi olyan vállalkozás amelyik tagja a szervezetnek. Az egyes tagvállalatokkal megismerkedve minden érdeklődő cégvezető eldöntheti, hogy az általa elképzelt célok eléréséhez melyik szolgáltató termékkínálata idomul a legjobban. Ugyanis vannak olyan szolgáltatók amelyek főként a céginformáció területére fókuszálnak, míg másoknál a követeléskezelésen van a hangsúly. Valamint van olyan szolgáltató is, aki a kockázatkezelés mind a négy fő területén jelen van (céginformáció, követeléskezelés, hitelbiztosítás és faktorálás).

A fenti szakcégek bizonyos adatbázisai ingyenesen elérhetőek, akik viszont még precízebben elő szeretnék készíteni a döntéseiket, azok egyfajta szolgáltatáscsomag(ok) megvásárlásával a kibővített adatbázisokhoz is hozzáférhetnek.

Döntés és információ, avagy szinte azonnal mérhető bevétel- növekedés és kockázatcsökkenés

Egyértelmű dolog, hogy az a cég, amely képes egyszerűbbé, pontosabbá és gyorsabbá tenni a döntési folyamatait, az időt nyer és energiát szabadít fel. A céginformáció szolgáltatók olyan módszerekkel és eszközökkel ?vértezik fel? a vállalkozás döntéshozóit, amelyek lerövidítik a piaci ?reakció időt?, növelik a döntések minőségét és hatékonyságát. Ezekkel hozzájárulnak a vállalkozás hatékonyabb működéséhez és a versenyelőnyének a növeléséhez. Ráadásul mindezek ? a céginformáció szolgáltatás igénybevétele nélküli állapothoz képest - egy alacsonyabb kockázati szint mellett mennek végbe.

A mai kiélezett versenyhelyzetben nem mindegy, hogy ki tud gyorsabban cég- és piaci információkhoz jutni. Az összegyűjtött információtömeg ? amennyiben rendszertelen ? önmagában nem sokat ér. Csak rendezett információ képezheti egy megalapozott döntés alapját. Egyes kutatások szerint a vállalkozások menedzsmentjei az idejük 70-75%-át fordítják az információ megszerzésére és annak előzetes feldolgozására. A maradék 25-30% áll rendelkezésre az üzleti döntések meghozatalára és a szervezet irányítására. A céginformáció szolgáltatók, pontosan az információgyűjtés és annak előszűrésének terhét igyekeznek levenni a cégvezetők válláról. Szomorú tény, hogy jelenleg a hazai cégek alig néhány százaléka alakít ki együttműködést céginformáció- szolgáltatókkal. Amíg a nagyvállalatok jelentős része minősíti valamilyen módon az üzleti partnereit, addig a kkv-k esetén szinte csak ezrelékekben mérhető a minősíttetők aránya.

Talán ma még kevesen látják be, hogy a ?cégminősítőkkel? való együttműködés a fenn taglalt előnyökön túl jótékony hatással lehetne a vállalati csődök számára is. Ugyanis a piaci szereplők úgy látják, hogy a csődök jelentős hányada megelőzhető lenne. Ehhez arra lenne szükség, hogy a cégek időben észrevegyék azokat az árulkodó jeleket, amelyek egy potenciális partnerük nehézségeire utalnak. A céginformáció szolgáltatók termék portfóliójában többnyire monitoring tevékenység is szerepel. Ez jelen esetben annyit jelent, hogy a szolgáltató azonnal ?gyelmezteti az őt megbízó vállalkozást, ha az általa vizsgált üzleti partner helyzete vagy hitelminősítése megváltozik. A megbízónak így lehetősége van arra, hogy azonnal reagálni tudjon a partnereinél bekövetkező váratlan eseményekre.

yes